27/06/2020 - 26/01/2022

Πρόεδρος Αρχέλαος Γρανάς
Αντιπρόεδρος Ξενοφών Κροκίδης
Γενικός Γραμματέας Σταυρούλα Μπουσμουκίλια
Ταμίας Γρηγόριος Τσεκμέζογλου
Σύμβουλος Στυλιανός Καφάς

 

24/01/2019 - 27/06/2020

Πρόεδρος Αρχέλαος Γρανάς
Αντιπρόεδρος Ξενοφών Κροκίδης
Γενικός Γραμματέας Σταυρούλα Μπουσμουκίλια
Ταμίας Γρηγόριος Τσεκμέζογλου
Σύμβουλος Δαυίδ Συμεωνίδης

 

31/01/2016 - 24/01/2019

Πρόεδρος Αρχέλαος Γρανάς
Αντιπρόεδρος Σταυρούλα Μπουσμουκίλια
Γενικός Γραμματέας Δαυίδ Συμεωνίδης
Ταμίας Δημήτριος Καραγιαννίδης
Σύμβουλος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης

 

06/10/2014 - 31/01/2016

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τάτσης
Αντιπρόεδρος Δαυίδ Συμεωνίδης
Γενικός Γραμματέας Ξενοφών Κροκίδης
Ταμίας Θεόδωρος Παυλίδης
Σύμβουλος Σταυρούλα Μπουσμουκίλια

 

31/01/2013 - 06/10/2014

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τάτσης
Αντιπρόεδρος Δαυίδ Συμεωνίδης
Γενικός Γραμματέας Ξενοφών Κροκίδης
Ταμίας Θεόδωρος Παυλίδης
Σύμβουλος Σταυρούλα Μπουσμουκίλια

 

02/02/2010 - 31/01/2013

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τάτσης
Αντιπρόεδρος Δαυίδ Συμεωνίδης
Γενικός Γραμματέας Ξενοφών Κροκίδης
Ταμίας Αναστάσιος Συμεωνίδης
Σύμβουλος Σταυρούλα Μπουσμουκίλια

 

Joomla templates by Joomlashine