Η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας, στην προσπάθεια της να υλοποιήσει τους σκοπούς της τόσο στον επιστημονικό όσο και στον κοινωνικό τομέα διασφαλίζοντας πάντα τον κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

1) Συμμετοχή στο Ε.Π. «Τηλεπικοινωνίες» - Β. ΚΠΣ - Μέτρο 5.4, Ενέργεια 2 με τίτλο «Προωθητικές ενέργειες κατάρτισης, εξειδίκευσης, ευαισθητοποίησης παρόχων και χρηστών προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» για την  εκπαίδευση ιατρών και διοικητικού προσωπικού του ιατρικού τομέα στην ιατρική πληροφορική και την τηλεϊατρική. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το έτος 2000 και εκπαιδεύτηκαν διακόσια άτομα, ήτοι γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Καβάλα και στη Δράμα.

2) Συμμετοχή στο ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με τίτλο «Συγκράτηση Νέων ΕΠιστημόνων Στην Περιφέρεια» (ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια), σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς Καβάλας και Δράμας, με σκοπό να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και εμπειρίας ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες τους για εξεύρεση εργασίας στην Περιφέρεια, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων, να ανασχεθεί το ρεύμα της μετανάστευσής τους στα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό και να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη με την παρουσία τους και τη δουλειά τους στον τόπο τους. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στα έτη 2013 και 2014.

3) Συμμετοχή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για τη φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, με στόχο  την  αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη σχολική περίοδο 2013 - 2014.

Joomla templates by Joomlashine