Ευρωπαϊκά προγράμματα

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).

 

Καβάλα, 11/03/2016

Η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία» 2014-2020, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό πρότασης στον επενδυτικό άξονα: Investment Priority 9a (Investing in health and social infrastructure which contribute to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν ταχυδρομικά βιογραφικό και προσφορά για την προετοιμασία της πρότασης και του φακέλου υποψηφιότητας στο εν λόγω πρόγραμμα μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 39, 65403, Καβάλα.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συμβούλου θα είναι η εύρεση των κατάλληλων εταίρων από Ελλάδα και Βουλγαρία, η προετοιμασία της σύμπραξης εταίρων, ο σχεδιασμός της πρότασης, η παρουσίασή της και οι πιθανές αναπροσαρμογές, ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την προετοιμασία του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και η υποβολή στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία» 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά προτίμηση εμπειρία στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013».

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας

Αρχέλαος Γρανάς

Η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας, στην προσπάθεια της να υλοποιήσει τους σκοπούς της τόσο στον επιστημονικό όσο και στον κοινωνικό τομέα διασφαλίζοντας πάντα τον κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

1) Συμμετοχή στο Ε.Π. «Τηλεπικοινωνίες» - Β. ΚΠΣ - Μέτρο 5.4, Ενέργεια 2 με τίτλο «Προωθητικές ενέργειες κατάρτισης, εξειδίκευσης, ευαισθητοποίησης παρόχων και χρηστών προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» για την  εκπαίδευση ιατρών και διοικητικού προσωπικού του ιατρικού τομέα στην ιατρική πληροφορική και την τηλεϊατρική. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το έτος 2000 και εκπαιδεύτηκαν διακόσια άτομα, ήτοι γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Καβάλα και στη Δράμα.

2) Συμμετοχή στο ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με τίτλο «Συγκράτηση Νέων ΕΠιστημόνων Στην Περιφέρεια» (ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια), σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς Καβάλας και Δράμας, με σκοπό να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και εμπειρίας ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες τους για εξεύρεση εργασίας στην Περιφέρεια, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων, να ανασχεθεί το ρεύμα της μετανάστευσής τους στα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό και να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη με την παρουσία τους και τη δουλειά τους στον τόπο τους. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στα έτη 2013 και 2014.

3) Συμμετοχή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για τη φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, με στόχο  την  αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη σχολική περίοδο 2013 - 2014.

Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο newsletter για άμεση ενημέρωση σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας.
Όροι χρήσης
Joomla templates by Joomlashine