ΙΑΤΡΙΚΗ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ    ΚΑΒΑΛΑΣ

                         ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1920

                ΒΡΑΒΕΙΟΝ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ

                   www.iekavalas.gr

 

 

                                    

ΚΑΒΑΛΑ   15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018

                                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  7

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

(ΠΡΩΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ

 

 

                                                             

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας κατόπιν της με αριθ. 21/19-1-2018 συνεδρίασης του και της από 28-1-2018 Γενικής Συνέλευσης των μελών της αποφασίζει, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση εκτάσεως (4) τεσσάρων  στρεμμάτων με κτίσματα, ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην τοποθεσία Σανατόριο (πρώην Ορθοπεδική Κλινική) στην Καβάλα.

Κάθε αίτηση θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση και θα αποσταλεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :

Επωνυμία :     ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση:     64012,  Αμυγδαλεώνας Καβάλας 

Ταχ. Θυρίδα :  1300

e-mail : makavala@otenet.gr

Τηλ – fax :   2510227400

το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 14  Μαρτίου 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μία ημέρα αργότερα στις 15 /3/2018 και ώρα 14.00  στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας στον Αμυγδαλεώνα.

Για το Δ/κό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Αρχέλαος Γρανάς

Joomla templates by Joomlashine